CPLD|FPGA|可编程逻辑器件

[ 12 主题 / 78 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   新来会员报到,大家可以相互认识,提高技术知识!德飞莱串口调试软件 图片附件  ...23456..1411 shifang 2009-10-28 8463/1523661 jixie1331 2017-6-12 22:06
全局置顶   各位坛友,大家好!关于论坛最新通知,2017 shifang 2017-3-1 1/2281 JIANBIN0920 2017-6-12 17:10
全局置顶   关于LY-51S单片机开发板的说明 图片附件  ...23456..143 shifang 2010-8-11 853/509194 zmz95 2017-4-2 13:48
全局置顶   如何学好单片机 ?  ...23456..64 shifang 2010-3-9 378/432234 gc007 2017-4-2 11:27
全局置顶   新LY-51S单片机精品视频教程 2012版本  ...23456..24 shifang 2012-11-3 139/220237 daniel 2017-1-27 16:39
  版块主题   
  FPGA Editor应用技巧 3 级热门  ...2 srvee 2011-2-16 8/11626 JIANBIN0920 2017-6-12 17:35
  红色飓风 XC3S400 FPGA开发板 3 级热门  ...2 yheda02 2010-4-30 11/13391 x66LuQqFR 2016-1-4 08:46
  什么是CPLD? 3 级热门  ...2 dofly 2009-10-28 9/13957 shop2015 2015-12-23 21:03
  EP2C20/EP2C35 FPGA开发板&SOPC开发板 3 级热门  ...234 yheda02 2010-4-22 22/18103 iwctipdrc 2013-12-18 12:18
  EP2C8 FPGA核心板 3 级热门 yheda02 2010-4-30 5/7967 ydifds9be3l 2013-9-30 10:34
  FPGA低功耗设计注意事项 3 级热门 srvee 2011-1-19 3/8656 ibojyvsi 2013-9-9 13:29
  Coeur peint1999-moncler doudoune pas cher fxne09fcb 2012-12-13 0/2761 fxne09fcb 2012-12-13 18:41
  EPM7128 CPLD开发板 3 级热门 yheda02 2010-4-22 4/8563 yima001 2012-10-17 16:10
  fpga开发板 3 级热门 暮雨 2010-8-25 5/7261 yima001 2012-10-17 16:02
  ByteBlasterII 下载线制作使用资料 附件 3 级热门 shifang 2010-4-30 5/8846 yima001 2012-10-17 15:40
  FL2440 S3C2440 ARM9开发套件 3 级热门 yheda02 2010-6-4 5/9339 yima001 2012-10-17 15:29
  用CPLD和Flash实现FPGA配置 3 级热门 srvee 2011-3-16 1/8585 zhixin888 2011-6-17 17:06

正在浏览此版块的会员