DYmini80/80E/80E升级版 51单片机开发板

[ 12 主题 / 662 回复 ]

版块介绍: mini80 系列开发板,包括后期升级的80e产品,以及最新的80e 升级版。大部分功能和程序兼容,可以作为参考。但小部分并不能通用,用户自行更改设计。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   新来会员报到,大家可以相互认识,提高技术知识!德飞莱串口调试软件 图片附件  ...23456..1411 shifang 2009-10-28 8463/1523695 jixie1331 2017-6-12 22:06
全局置顶   各位坛友,大家好!关于论坛最新通知,2017 shifang 2017-3-1 1/2281 JIANBIN0920 2017-6-12 17:10
全局置顶   关于LY-51S单片机开发板的说明 图片附件  ...23456..143 shifang 2010-8-11 853/509198 zmz95 2017-4-2 13:48
全局置顶   如何学好单片机 ?  ...23456..64 shifang 2010-3-9 378/432235 gc007 2017-4-2 11:27
全局置顶   新LY-51S单片机精品视频教程 2012版本  ...23456..24 shifang 2012-11-3 139/220238 daniel 2017-1-27 16:39
本版置顶   本版告知!  ...234 shifang 2009-12-27 21/22575 艳阳天 2012-2-17 20:43
  版块主题   
  mini80e PCB图 公开 - [售价 金钱 30 ] 附件 3 级热门 精华 1  ...23456..11 shifang 2011-6-6 61/63909 JIANBIN0920 2017-6-12 18:02
  mini80e升级版 DS1302时钟数码管显示,串口软件自动更新 附件 3 级热门  ...23456 shifang 2011-6-9 30/41105 JIANBIN0920 2017-6-12 17:56
  第五讲 继电器 原理和使用 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2010-3-8 35/49641 JIANBIN0920 2017-6-12 17:32
  第四讲 数码管显示原理 图片附件 3 级热门  ...23456..17 shifang 2010-1-28 99/94140 JIANBIN0920 2017-6-12 17:32
  第八讲 单片机程序的基本思路和写法 3 级热门  ...23456..9 shifang 2011-3-23 49/54476 JIANBIN0920 2017-6-12 17:32
  第九讲 定时器T2的用法 图片附件 3 级热门  ...23 shifang 2011-5-16 13/30275 JIANBIN0920 2017-6-12 17:27
  第七讲 红外解码 图片附件 3 级热门  ...23456..13 shifang 2010-3-26 74/84802 typhvoid 2016-11-19 16:43
  第六讲 蜂鸣器和喇叭(扬声器) 图片附件 3 级热门  ...23456..10 shifang 2010-3-24 58/78712 jiajiagg 2016-11-16 13:44
  第一讲 单片机I/O口工作原理 图片附件 3 级热门  ...23456..19 shifang 2009-12-27 108/87211 wwp421251 2015-8-1 00:19
  第二讲 流水灯、跑马灯 3 级热门  ...23456..15 shifang 2009-12-27 84/70780 JSAQ 2015-2-27 20:43
  第三讲 独立按键和I/O信号输入 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2009-12-27 30/31494 1023009117 2014-10-10 21:05

正在浏览此版块的会员