DYmini80/80E/80E升级版 51单片机开发板

[ 12 主题 / 657 回复 ]

版块介绍: mini80 系列开发板,包括后期升级的80e产品,以及最新的80e 升级版。大部分功能和程序兼容,可以作为参考。但小部分并不能通用,用户自行更改设计。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   新来会员报到,大家可以相互认识,提高技术知识! 图片附件  ...23456..1407 shifang 2009-10-28 8438/1415844 83974547 3 天前 15:08
全局置顶   如何学好单片机 ?  ...23456..64 shifang 2010-3-9 378/389187 yzkjlb 5 天前 11:31
全局置顶   关于LY-51S单片机开发板的说明 图片附件  ...23456..142 shifang 2010-8-11 851/451040 nerdytzx 2017-3-11 00:55
全局置顶   各位坛友,大家好!关于论坛最新通知,2017 shifang 2017-3-1 0/524 shifang 2017-3-1 08:40
全局置顶   新LY-51S单片机精品视频教程 2012版本  ...23456..24 shifang 2012-11-3 139/194449 daniel 2017-1-27 16:39
本版置顶   本版告知!  ...234 shifang 2009-12-27 21/21337 艳阳天 2012-2-17 20:43
  版块主题   
  mini80e PCB图 公开 - [售价 金钱 30 ] 附件 3 级热门 精华 1  ...23456..11 shifang 2011-6-6 61/57330 yzkjlb 5 天前 11:42
  第八讲 单片机程序的基本思路和写法 3 级热门  ...23456..9 shifang 2011-3-23 48/49170 yuooh 2017-2-5 09:45
  第七讲 红外解码 图片附件 3 级热门  ...23456..13 shifang 2010-3-26 74/79423 typhvoid 2016-11-19 16:43
  第六讲 蜂鸣器和喇叭(扬声器) 图片附件 3 级热门  ...23456..10 shifang 2010-3-24 58/73177 jiajiagg 2016-11-16 13:44
  第五讲 继电器 原理和使用 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2010-3-8 34/45442 jiajiagg 2016-11-16 11:48
  mini80e升级版 DS1302时钟数码管显示,串口软件自动更新 附件 3 级热门  ...2345 shifang 2011-6-9 29/38052 jiajiagg 2016-11-16 11:45
  第九讲 定时器T2的用法 图片附件 3 级热门  ...23 shifang 2011-5-16 12/28120 bqrg6456 2016-8-27 10:19
  第四讲 数码管显示原理 图片附件 3 级热门  ...23456..17 shifang 2010-1-28 98/88431 jiajiagg 2016-5-27 11:46
  第一讲 单片机I/O口工作原理 图片附件 3 级热门  ...23456..19 shifang 2009-12-27 108/82051 wwp421251 2015-8-1 00:19
  第二讲 流水灯、跑马灯 3 级热门  ...23456..15 shifang 2009-12-27 84/66060 JSAQ 2015-2-27 20:43
  第三讲 独立按键和I/O信号输入 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2009-12-27 30/29588 1023009117 2014-10-10 21:05

正在浏览此版块的会员