LY-51S xx 独立模块单片机开发板

[ 10 主题 / 406 回复 ]

版块介绍: 主要针对LY-51S单片机开发箱的技术讨论!LY-51S是目前应用最广泛的51开发板之一,独立模块,可以任意扩展,众多的样例程序和资料。配套的书籍即将出版!

版主: *空缺中*

无关的帖子不能在此发布,不然会被移走或者删除
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   新来会员报到,大家可以相互认识,提高技术知识! 图片附件  ...23456..1411 shifang 2009-10-28 8460/1450028 l无语l 6 天前 16:06
全局置顶   如何学好单片机 ?  ...23456..64 shifang 2010-3-9 379/402322 xxxxxxxxxxx 2017-4-5 18:01
全局置顶   关于LY-51S单片机开发板的说明 图片附件  ...23456..143 shifang 2010-8-11 853/469418 zmz95 2017-4-2 13:48
全局置顶   各位坛友,大家好!关于论坛最新通知,2017 shifang 2017-3-1 0/972 shifang 2017-3-1 08:40
全局置顶   新LY-51S单片机精品视频教程 2012版本  ...23456..24 shifang 2012-11-3 139/202527 daniel 2017-1-27 16:39
本版置顶   LY-51S开发板使用说明书PDF下载 - [阅读权限 30]- [售价 金钱 30 ] 附件  ...23456..10 shifang 2010-8-17 55/357 heshipei 2017-4-6 14:41
本版置顶   LY-51S开发板常见问题解答,根据反馈随时更新,敬请关注! 图片附件  ...23456..28 shifang 2010-8-17 165/110345 小丫如 2016-11-16 23:03
  版块主题   
  关于动态扫描数码管阴影问题请教 mcu_emil 2016-11-7 2/872 yuooh 2017-2-5 10:12
  LY-51S V4.0 即将上市 图片附件  ...2 shifang 2016-5-31 6/2937 a2633063 2016-12-28 17:30
  LY-51S V2.2 2012款升级说明 3 级热门  ...234 shifang 2011-12-1 23/20438 bqrg6456 2016-8-27 10:00
  有买LY-51S板碰到上电数码管亮的同学么? 3 级热门  ...23456 bafncel 2010-8-17 35/32781 jiajiagg 2016-5-27 11:35
  LY-51S单片机试验箱版块说明! 3 级热门  ...23456..9 shifang 2010-8-17 51/38613 bbhb 2016-4-11 15:03
  win7 win8不能正确安装串口驱动的方法  ...2 shifang 2013-12-5 8/8335 daigege2 2016-1-6 09:14
  我的LY-51S 开发板怎么用不了? 3 级热门  ...23456..9 chb2122 2010-8-19 52/45880 x66LuQqFR 2015-12-28 11:40
  LY-51S V2.1 版本修改说明 3 级热门  ...2 shifang 2011-7-19 9/11783 yeryhsd977 2015-6-24 11:20

正在浏览此版块的会员